Forretningsbetingelser

Vores forretningsbetingelser gælder for alle opgaver, medmindre andet er aftalt.

 

Opgavens art og omfang

Når vi modtager en sag, sender vi som hovedregel klienten et anerkendelsesbrev med en kort beskrivelse af opgaven, som vi ser den.

Vi yder rådgivning i overensstemmelse med de advokatetiske regler.

 

Honorar

Kvalitet koster penge, og vi bestræber os på at sikre et rimeligt forhold mellem den værdi, vores rådgivning medvirker til at skabe og de samlede udgifter til vores bistand.
Med udgangspunkt i den enkelte opgaves omfang og karakter fastsætter vi honoraret på baggrund af den interesse, sagen repræsenterer for klienten, det ansvar, der er forbundet med sagen, sagens kompleksitet, det anvendte tidsforbrug, graden af specialistviden og det opnåede resultat.

 

Fakturering

Vi fakturerer for vores bistand, når sagen er afsluttet. I sager, der strækker sig over flere kvartaler, fakturerer vi normalt kvartalsvis for den bistand, vi har ydet i det forløbne kvartal.
Honoraret tillægges moms efter gældende regler.
Betalingsbetingelser er netto 30 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med renteloven.

 

Forudbetaling

Vi kræver som udgangspunkt forudbetaling af udlæg og omkostninger og undertiden forudbetaling af honorar. Sådanne beløb indsættes på klientkonto og behandles som klientmidler.

 

Fortrolighed og insiderregler

Alle oplysninger meddelt af klienter eller modtaget om klienter eller andre i forbindelse med arbejdet for klienter behandles strengt fortroligt. Alle på advokatkontoret er pålagt tavshedspligt.

 

Ansvar

Vi er ansvarlige for vores bistand over for klienterne i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Vores adresse

 

 

 

 

Advokathuset
Teglporten 3, 1

3460 Birkerød

mail@advokathuset.eu

Teglporten 3 er beliggende i gennemgangen mellem Torvet i Hovedgaden og Toftevangsskolen. Kommer du i bil, kan du med fordel indstille GPS’en til at køre til Toftevangsskolens hovedindgang, Teglporten 9. Teglporten 3 er lige overfor.
 

 

Kontortid: 
Man. - Tors. 9:00 - 16:00
Fre. 9:00 - 14:00

 

4581 4589 &

4581 2800