Inkasso


Har man penge tilgode, kan der være problemer med at få betaling hvis skyldneren enten ikke kan eller vil betale.
Når beløbet skal inddrives har du følgende muligheder:
 • Egen inkasso, før sagen indbringes for retten.
 • Inddrivelse af egne fordringer op til max. kr. 50.000,00.
 • Mulighed for at opkræve 3 x kr. 100,00 i rykkergebyr ved fremsendelse af rykkerskrivelser med min. 10 dages mellemrum.
 • Afsendelse af påkravsskrivelse med min. 10 dages betalingsfrist.
 • Mulighed for omkostninger ved egen inkasso.
 • Mulighed for inkassogebyr kr. 100,00 ved oversendelse til advokat.
 

Med andre ord tilfalder samtlige omkostninger dig, advokaten kommer først på banen ved udtagelse af stævning.

 • Egen inkasso, sagen indbringes for retten;
 • indgivelse af betalingspåkrav (blanket) til fogedretten.
 • Overbringelse af sagen til advokaten med det samme.
Hele inkassationen foretages af advokat.

Uden skyldners reaktion på påkrav- og inkassoskrivelse er der to muligheder:

 • Udtagelse af stævning ved civilretten, hvor du betaler retsafgiften, med følgende muligheder:
  • § Ingen indsigelser fra skyldner, der møder i retten – der afsiges dom.
  • § Indsigelser fra skyldner, der møder i retten – sagen behandles og der afsiges dom.
  • § Ingen reaktion fra skylder – der afsiges udeblivelsesdom.
 • Indgivelse af betalingspåkrav, hvis dit tilgodehavende max. udgør kr. 50.000,00. Sagen sendes direkte i fogedretten. Hvis skyldner ikke fremkommer med indsigelse afsluttes sagen her, men ellers oversendes sagen direkte til civilretten, hvor sagen behandles som en normal civil sag (se ovenfor). Man betaler gebyr for både fogedret og civilret med det samme.
 • Hvis skyldner fortsat ikke betaler sendes sagen videre til fogedretten, der vil indkalde til fogedmøde med mulighed for at indgå en afdragsordning samt foretage udlæg i eventuelle værdier såsom bil, hus, ejerlejlighed, depositum ved lejebolig osv. Udlægget giver dig en sikkerhed for, at beløbet på sigt bliver betalt.
Inkassoproceduren kan foretages helt eller delvist af advokat. Det hele afhænger af, hvor meget du selv vil lave.

Vores adresse

 

 

 

 

Advokathuset
Teglporten 3, 1

3460 Birkerød

mail@advokathuset.eu

Teglporten 3 er beliggende i gennemgangen mellem Torvet i Hovedgaden og Toftevangsskolen. Kommer du i bil, kan du med fordel indstille GPS’en til at køre til Toftevangsskolens hovedindgang, Teglporten 9. Teglporten 3 er lige overfor.
 

 

Kontortid: 
Man. - Tors. 9:00 - 16:00
Fre. 9:00 - 14:00

 

4581 4589 &

4581 2800