Ejendomsadministration


Få en der kender lokalområdet til at administrere din/jeres ejendom.

Vores administration af ejerboliger er en full-service administration som omfatter alle dele af den løbende administration. Herved undgås uventede ekstraopkrævninger i løbet af administrationsåret.

Vi kalder vores administration for ”all inklusive” da ejerforeningerne trygt kan regne med, at et aftalt administrationshonorar er fast og uden ekstraregninger for ejerforeningen, med mindre der forud er indgået skriftlig aftale herom.

Som eksempler på de ydelser, der er omfattet af vores administration af ejerforeninger, kan anføres:
  • Opkrævning af fællesudgifter via PBS
  • Udarbejdelse af varmeregnskab
  • Udarbejdelse af ejeroplysningsskemaer ved overdragelse
  • Budgetopfølgning
  • Likviditetsstyring
  • Lønregnskaber for vicevært m.m.
  • Deltagelse i den årlige generalforsamling m.m.
  • Optimering af lån, likviditet og forsikringer
  • Etablering og administration af pantebrev til sikkerhed for fællesudgifter


Vores adresse

 

 

 

 

Advokathuset
Teglporten 3, 1

3460 Birkerød

mail@advokathuset.eu

Teglporten 3 er beliggende i gennemgangen mellem Torvet i Hovedgaden og Toftevangsskolen. Kommer du i bil, kan du med fordel indstille GPS’en til at køre til Toftevangsskolens hovedindgang, Teglporten 9. Teglporten 3 er lige overfor.
 

 

Kontortid: 
Man. - Tors. 9:00 - 16:00
Fre. 9:00 - 14:00

 

4581 4589 &

4581 2800