Værgemål


Hvis en person kommer i en situation hvor han/hun ikke kan tage vare på sig selv og sine forhold, f.eks. på grund af svær demens, hjerneskade, psykisk sygdom mv kan myndighederne sørge for at vedkommende får beskikket en person som skal handle på vedkommendes vegne. Det hedder en værge.
Advokat Torsten Pedersen er fast værge ved Statsforvaltningen i Hovedstaden. Værgemålet udføres, i de situationer hvor det er muligt, i tæt samarbejde med den værgede.

Der findes forskellige typer af værgemål:
  • § 5 værgemål, hvor den værgede kan være under personligt og/eller økonomisk værgemål. Den værgede har ikke fået frataget den retlige handleevne og er derfor stadig myndig. I særlige tilfælde kan den retlige handleevne fratages i et økonomisk § 5 værgemål, hvis den værgede udsætter sin formue eller indkomst for betydelig fare eller udnyttelse.
  • § 6 værgemål – fratagelse af retlig handleevne. Den pågældende er umyndig og kan ikke selv forpligte sig ved retshandler eller råde over sin formue.
  • Et værgemål kan endvidere alene omfatte bestemte aktiver eller anliggender. Anmodningen om værgemål, ændring eller ophævelse af et eksisterende værgemål kan fremsættes af følgende:
  • Den person værgemålet vedrører
  • dennes ægtefælle, børn, forældre, søskende eller nærmeste slægtning,
  • værgen eller en særlig værge,
  • kommunalbestyrelsen,
  • amtsrådet eller
  • politimesteren.
Anmodningen om værgemål indsendes på en særlig blanket til enten Statsforvaltningen (§ 5 værgemål) eller retten (§6 værgemål), der sikre sagens videre oplysning til at belyse behovet for etablering af værgemål. Overstiger den pågældendes formue på kr. 75.000,00, skal denne anbringes i en forvaltningsafdeling. Som værge er man underlagt tilsyn af Statsforvaltningen og forvaltningsafdelingen.

Vores adresse

 

 

 

 

Advokathuset
Teglporten 3, 1

3460 Birkerød

mail@advokathuset.eu

Teglporten 3 er beliggende i gennemgangen mellem Torvet i Hovedgaden og Toftevangsskolen. Kommer du i bil, kan du med fordel indstille GPS’en til at køre til Toftevangsskolens hovedindgang, Teglporten 9. Teglporten 3 er lige overfor.
 

 

Kontortid: 
Man. - Tors. 9:00 - 16:00
Fre. 9:00 - 14:00

 

4581 4589 &

4581 2800